Akmechst

Akmechst
Simferopol

Geografska imena sveta: toponimski slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.