Akhtarsk Redoubt

Akhtarsky redoubt
utrdba, glej. Primorsko-Akhtarsk

Geografska imena sveta: Toponimski slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.