Alekssevo-Družkovka

Alexsevo-Druzhkovka
Druzhkovka

Geografska imena sveta: Toponimni slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.