KATOLIKE GOVORA


(latinski Dicta Catonis) ,
zbirka latinskih pregovorov, ki so povzeli rimsko svetovno modrost. Zbirka, ki je nastala verjetno v 2. ali 3. stoletju. n. e. , sestavljajo predgovor, 56 kratkih izgovorjav v prozi in 144, napisanih s heksameterom disticha. Avtor zbirke ni določen, sklicevanje nanjo se prvič srečuje tik pred 375. letom. e. V vseh rokopisih zbirke (od začetka do 9. stoletja) je delo pripisano Catoju starejšemu. Zbirka je imela pomembno vlogo v zgodovini izobraževanja in književnosti, saj se je široko uporabljala kot učbenik latinskega jezika in antologija moralnih vsebin v evropskih šolah od 7. do 18. stoletja. Pogosto ga omenjajo in citirajo pisatelji iz različnih držav, na primer Alcuin in Alfred Veliki, Chaucer in Cervantes. V Evropi je bilo veliko srednjeveških prevodov zbirke v evropske jezike.
LITERATURA
Dionisius Cato. Moralni distici. - Bilten antične zgodovine, 1981, št. 4

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.