Interaktivnost

Interaktivnost
(interaktivnost) Nesvrstna vrsta interakcije prejemnika z artefaktom, ki se je razvila v 80.-90-ih letih. XX stoletje. pod vplivom navidezne realnosti v umetnosti, omrežnih načinov posredovanja umetniških informacij (internet). I. nadomešča duševno interpretacijo umetniškega predmeta z dejanskim vplivom, ki ga materialno preoblikuje. Načelo povratne informacije, način v realnem času, senzorični, vedenjski stik z iluzorno kvazi-realnostjo oblikujejo novo vrsto estetske zavesti. Interaktivna televizija, hiperliteratura, računalniške igre preusmerijo prejemnika s stališča tolmača na vlogo interartističnega soustvarjalca, ki resnično vpliva na oblikovanje dela; vloge umetnika in javnosti so mešane. H. M.

Leksikon nklalike. Umetna in estetska kultura XX stoletja. . V.V. Bychkov. 2003.


.