John of Salisbury


(Janez Salisbury) (c. 1115-1180), angleški znanstvenik, politični mislec, škof Chartres. Rojen pribl. 1115 v Old Salisbury, Wiltshire. Izobražen v francoskih šolah. Leta 1147 je vstopil v službo Theobald, canterburyjski nadškof, kjer se je srečal s številnimi mladimi duhovniki, zlasti z Thomas Becket, prihodnje nadškof Canterbury. V 1148-1153 na zahtevo nadškofa je večkrat potoval v papeški; Nekaj ​​let kasneje (c. 1164) je napisal kratko kroniko z naslovom Zgodovina Svetim sedežem (Historia pontificalis). Približno od 1154 do 1161 je bil tajnik nadškofa Theobald, in s 1162 na 1170 - svetovalec Thomas Becket. V tem obdobju njegovega pisanja, kot tudi dveh glavnih literarnega dela: Polikratik in Metalogikon (oba napisana v 1159). Janez Salisbury je bil med vidnejšimi predstavniki šole Chartres, kjer je postal škof (1176) in preživel preostanek svojega življenja. Polikratik (obsežna zbirka idej in politične pravice) in Metalogikon (za študij logike priročnika), kar kaže na širok spekter idej v času so dela človeka enciklopedičnega učenosti in velikim mislih. John Salisbury črk dala idejo o življenju znanstvenih svetovnih in cerkvenih krogih, v katerih je bil nanašajo.

Enciklopedija Collierja.Odprto društvo. 2000.