Judovstvo doktrinarne OSNOVA


Pod vplivom drugih verskih in filozofskih sistemov judovskih mislecev začela oblikovati osnovna veropolozheniya judovske vere. Saadia Gaon (. 10) imenuje 9 načela vere: ustanovitev sveta iz nič, enost Boga, vero v prerokbe, svobodne volje, božjega maščevanja, dušo in njeno vnaprejšnje, vstajenje, osvoboditev Izraela, nesmrtnosti. Rambam (1135-1204) 13 formulirana načela prepričanje, da so postali pogosti. Prvih pet nanašajo na idejo Boga: 1) njegov obstoj, 2) svojo edinstvenost, 3), ni pomembno, 4) njegova večnost, 5) potreba, da bi ga sami častili. Naslednji štirje nanašajo Razodetje: 6) napoved prepričanja, 7) absolutnega pravila Mojzes kot prerok 8) božansko poreklo Tora 9) nespremenljivosti Tora. Zadnje štiri načela so kazen: 10) vsevedni Providence, 11) odškodnine in kazni, 12) prihod Mesija, 13) vstajenje od mrtvih.

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.