KARAIMS


judovske sekte, ustanovljeno v 8. stoletju. v Perziji Anana Ben Davida. Njegovi privrženci so bili prvič imenovani ananiti; ime "karaitskih" izhaja iz hebrejske besede "kara" ( "se glasi"), povezanih z Svetega pisma ( »mikro«), in je prišel v uporabo v 9. stoletju. Glavna značilnost sekte je strogo, dosledno spoštovanje pristašev svetopisemskih navodil in popolno zavračanje talmudske in rabinske tradicije. Karaitskih rabinsko praksa je precej strožji, na primer, v smislu svetopisemskih naukov v zvezi soboto in zakoni obredno čistost levitov. Iz Karaitih so prišli ugledni znanstveniki in pisci, na primer Abraham Firkovič (1786-1874). Karaiti so se iz Babilonije in Palestine razširili v Egipt, Sirijo in Carigrad, njihove skupnosti so nastale na Krimu, v Litvi, Španiji in na Poljskem. Od 10. stoletja. njihovo število se je zmanjšalo; leta 1932 je bilo okoli 12 tisoč Karaiti. V Rusiji niso spadali pod omejitve, ki jih je carska vlada postavila Judom v 19. in 20. stoletju.

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.