KEFISODOT


grški kipar, katerega delo spada vrhunec na začetku 4. stoletja. BC. e. Morda je Kefysodot oče slavnega kiparja Praxitel. Znano je, da je pripadal alegorični kip Eyreny (rusko. Irina, boginja miru) z dojenčka Plutus (boga bogastva) na strani vrezane naročila, ki so jih Atenci po sklenitvi miru z Sparta v 374 pred našim štetjem. e. Kopija celotnega kipa se nahaja v Münchnu, kopijo trupa boginje - Metropolitanski muzej v New Yorku, in kopijo sliki otroka - v Dresdnu in Atenah. Kefisodot je predhodnik Praxitelja v kiparskih slikah slik odraslih z otroki. Poleg Eirna je z Dionizom ustvaril kip Hermesa. Ta skupina je znana iz slik na kovancih, risba IB Cavalleris iz 16. stoletja. , kip v Madridu in fragment, ki se nahaja v Atenski agori. Drobec iz agore je blizu slogu Hermes Alkameni, učenec Phidias. Tam je bil še en Kefisodot (živel v začetku 3. pr. E.), in prvi vnuk Praksitelis sin, zavzema velik portret skulpturo (npr, pripadali pa znano s kopijami Menandre prsi). Na otoku Kosu so bili v svetišču Asclepiusa najdeni fragmenti kipov, ki so jih ustvarili Kefysodotus in njegov brat Timarh.

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.