Arthur Cayley


(Cayley, Arthur)
(1821-1895), angleški matematik. Rojen 16. avgusta 1821 v Richmondu, vendar je odraščal v St. Petersburgu, kjer je bil njegov oče trgovec. Diplomiral je na Trinity College, univerzi v Cambridgeu, katerega odbor je postal leta 1842. Prvo delo na matematiki Cayley je leta 1841 objavilo v Cambridge Journalu. Leta 1843 je spremenil svoj poklic: postal je odvetnik v Londonu in v naslednjih 20 letih združil pravno prakso z matematiko. V tem času so bila ustvarjena njegova temeljna dela. Leta 1863 je sprejel ponudbo za predsedovanje čisti matematiki na univerzi v Cambridgeu, kjer je poučeval že skoraj 30 let. Cayley ima več kot 200 del, posvečenih najrazličnejšim vidikom matematike. Najbolj znani so njegovi deveti spomin na oblike (Memoirs on Quantics, 1854-1878), v katerih razvija teorijo algebrskih invarijantov. Cayley je bil prvi, ki je začel raziskovati geometrijo n-dimenzionalnega prostora in dosegel pomemben uspeh pri razumevanju povezave med projektivnimi in metričnimi geometriji. Uvedel je trenutno sprejeto notacijo za determinantne, preiskovane diferencialne enačbe in eliptične funkcije. Njegovo ime je izrek in krivulja.
Kelly je umrl v Cambridgeu 26. januarja 1895.
Reference
Kelly A. šestega spominov oblik. - V zbirki. : Na temeljih geometrije. M., 1956 Klein F. Predavanja o razvoju matematike v XIX. Stoletju.M., 1989

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.