Sporočilo

je sporočilo
(sporočilo - angleščina :. Message) Pomen, ideološka vsebina umetnine. M se prejemniku implicitno ali eksplicitno predvaja, je lahko umetniško ali izjemno umetniško. Izrecno M. odkrito formulira teorijo, teza predstavlja avtorja mestom (socialne sporočilo v prednapetem estetike, zlasti eksistencializma Camus in J. -P. Sartre 40-ih.). Implicitna M. se izogiba verbalizaciji s pomočjo čisto umetniških sredstev (allusions, subtext, itd.) Za prenos avtorjevih idej (filozofski M. predratni eksistencializem, psihoanalitični M. Freudianism). Umetniški M. - čisto estetsko sporočilo, povezano z estetskimi lastnostmi dela, estetskim užitkom (lepoto linije, barve, barve). Za to se pogosto odločajo za promocijo inovativnih umetniških pojavov, ki kršijo tradicionalna merila lepote (asimetrija, disonanca itd.). Funkcija izjemno umetniškega M. je prenos filozofskih, moralnih, političnih, znanstvenih in drugih idej. H. M.

Leksikon nklalike. Umetna in estetska kultura XX stoletja. . V.V. Bychkov. 2003.


.