Naturalizem

naturalizem
( fr. naturalisme od lat. Nature) 1) smer umetnosti zadnje tretjine XIX. stoletja. , ki se je v Franciji oblikovala v drugi polovici 19. stoletja. ; Naravnanstvu je značilna temeljita in nepristranska reprodukcija toka življenja; za razliko od realizma, naturalizem je zahteval vsesplošno bruto vsakdanje resničnost in podzavestne impulze človeka; Smer evropske in ameriške umetnosti zadnje tretjine devetnajstega stoletja. Izhajajoč iz koncepta popolne vnaprejšnje usode, duhovni svet človekovega družbenega okolja, načina življenja, dednost, fiziologije. Prizadeval si je za nepristransko, "objektivno" reprodukcijo realnosti. 2) v širšem pomenu - zunanja verodostojnost, fotografsko kopiranje pojave življenja, njihova protokol definicija brez kritične izbiro socialne in filozofske misli in umetniškega posploševanja. 3) v filozofijo, pogled na svet, v skladu s katerim narava se zdi kot en sam, univerzalno načelo razlage vseh stvari, razen vse nenaravno, "nadnaravno";

Velik razlagalni slovar o kulturologiji. . Kononenko B.I. 2003.


.