Oče naš


imenuje "Očenaš" v svojem začetne besede. Evangeliji vsebujeta dve različici te molitve; kratek (Lk 11: 2-4) poročali Jesus študentov v odgovor na njihovo zahtevo jih učili moliti, bolj dolgotrajen (Mt 6: 9-13) tvori del Govor. Slednji priča o liturgični uporabi te molitve. V tej obliki je molitev "Naš Oče" še vedno nepogrešljiv element cerkvenih služb.

Enciklopedija Collierja. Odprto društvo. 2000.