Ter.

terra.
Teritorialne

Kulturne študije. XX stoletje. Enciklopedija. 1998.


.